top of page

חשיבות אומגה 3 לנשים בהיריון עם עודף משקל

ידוע שנטילת אומגה 3 בהיריון מפחיתה סיכון לדיכאון של האם לאחר הלידה ואת הסיכון להפרעות קוגניטיביות כמו קשב וריכוז ביילוד. בשנים האחרונות מתפרסמים מחקרים אודות יתרונות בריאותיים נוספים של נטילת אומגה 3 בהיריון.

במחקר שהתפרסם בשנת 2016 בדקו את ההשפעה של נטילת אומגה 3 בזמן ההיריון על המטבוליזם של השומנים בשלייה של נשים בעודף משקל והשמנה.

רקע למחקר- ידוע כי השלייה של נשים בעודף משקל והשמנה נוטה לצבור שומנים שיכולים לשנות את החשיפה של העובר לשומנים. כמו כן ידוע כי חומצות שומן אומגה 3 מסוג EPA ו- DHA משנות את המטבוליזם של חומצות השומן בהפטוציטים (תאי כבד) אבל ההשפעה שלהם על השלייה כמעט ולא ידועה.

במהלך המחקר- בדקו באופן כפול סמיות וביקורת פלסבו נשים בריאות בהיריון עם עודף משקל והשמנה, קבוצה אחת קבלה 2 גרם ליום תוסף EPA ו- DHA והשנייה פלסבו מתחילת ההיריון ועד לסופו. המסלולים של ספיגת השומנים בשלייה, אסטריפיקצייה וחמצון שלהם נלמדו על ידי מדידה של גנים ספציפיים בשלייה של הנשים. בנוסף נבדקה במבחנה החשיפה של תאי טרפובלסט (סיסי שלייה מהם עוברים חמצן ומזון לעובר) לתוספי האומגה.

תוצאות המחקר- כמות השומנים בשלייה של הנשים שקבלו תוספי אומגה 3 הייתה משמעותית נמוכה ביחס לנשים שקבלו פלסבו. ביטויו של שליח ה- RNA שגורם לסינטוז חומצות שומן בשלייה היה שלילי בהתאמה לפלסמה האימהית שהועשרה בתוסף אומגה 3. הפעלת רצפטורים שלייתיים של פרוליפרציית פרוקסיסום וגנים המטרה שלהם (פעילות שקשורה למטבוליזם השומנים) הופחתה באופן משמעותי ולעומת זאת הוגבר היחס לטובת אומגה 3 ביחס לאומגה 6 לקראת סוף ההיריון בפלסמת קבוצת הנשים שנטלו אומגה 3 (פעילות שמשפרת את תפקוד מערכת החיסון) לעומת הנשים שנטלו פלסבו. משקל הלידה ואורך היילודים היה גדול באופן משמעותי אצל הנשים שקבלו אומגה 3 לעומת אלו שקבלו פלסבו. בנוסף בקבוצת האומגה 3 הופחתה באופן משמעותי אסטריפקציית חומצות השומן בתאי הטרפובלסט.

מסקנת החוקרים- מתן 2 גרם ליום EPA ו- DHA לנשים בהיריון עם עודף משקל והשמנה מפחית את אסטריפקציית ואחסון שומנים שומנים בשלייה.

סיכום ומסקנה שלי- עודף שומנים בשלייה, שומנים מחומצנים ויחס גבוה של אומגה 6 לעומת אומגה 3 מזינים את העובר בשומנים שקשורים עם חוסן איזון של מערכת החיסון של היילודים כדוגמת אלרגיות. המחקר מראה שמתן אומגה 3 מפחית את כמות השומנים בשלייה ומשפר את איכותם ויחסם. כלומר יש פחות שומנים מחומצנים ויחס אומגה 3 ו- 6 לטובת אומגה 3 ולכן יכול להפחית את הסיכוי להתפתחות מחלות שקשורות במערכת החיסון אצל יילודים של נשים בעודף משקל והשמנה אשר השלייה שלהן נוטה לצבור שומנים.

נהניתם מהכתבה ו/או היא עזרה לכם שתפו אותה כדי שעוד אנשים ייחשפו למידע זה.

בברכת בריאות!

תמיר גרבי

מקור:

bottom of page